ร้านปะยาง.com ติดต่อเรา

เราเป็นศูนย์กลางในการรับลูกค้า โดยเปิดสาย Call Center 
รับลูกค้าจุดเดียวและกระจายไปยัง ทีมช่าง ในจุดที่ใกล้ลูกค้าที่สุด
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและลดความยุ่งยาก
ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลว่า ร้านไหนที่ให้บริการนอกสถานที่ และอยู่ใกล้ที่สุด.

บริการปะยางถึงที่ (Delivery) ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง

ในยุคสมัยที่เร่งรีบ ผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่อยากเสียเวลาขับรถผ่านการจราจรที่คับคั่งเพื่อมาใช้บริการ
ที่ร้านแล้วนั่งรอคิวนานๆ เพราะด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ของคนเมืองกรุงที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา กว่าจะถึงบ้านก็มืดค่ำ
ดังนั้น “เวลา” จึงเป็นสิ่งมีค่ามาก ยิ่งเวลาที่เร่งรีบเกิดเหตุฉุกเฉิน รถยางแตก ยางรั่ว ไม่สามารถขับต่อไปที่ร้านปะยางได้
ถ้าเป็นเวลาตอนกลางคืน จะหาร้านที่เปิดรับ ปะยาง 24 ชั่วโมง และให้บริการ ปะยางนอกสถานที่ คงจะเป็นเรื่องยาก
สนใจใช้บริการ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดผ่านศูนย์กลาง call center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ในยุคสมัยที่เร่งรีบ ผู้ที่ใช้บริการ
ต้องการความสะดวกสบาย ไม่อยาก
เสียเวลาขับรถผ่านการจราจร
ที่คับคั่งเพื่อมาใช้บริการปะยาง
ที่ร้านแล้วนั่งรอคิวนานๆ
เพราะด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์
ของคนเมืองกรุงที่ต้องทำงาน
แข่งกับเวลา กว่าจะถึงบ้านก็มืดค่ำ
ดังนั้น “เวลา” จึงเป็นสิ่งมีค่ามาก
ยิ่งเวลาที่เร่งรีบเกิดเหตุฉุกเฉิน
รถยางแตก ยางรั่ว ไม่สามารถ
ขับต่อไปที่ร้านปะยางได้
ถ้าเป็นเวลาตอนกลางคืน
จะหาร้านที่เปิดรับ ปะยาง 24 ชั่วโมง และให้บริการ ปะยางนอกสถานที่
คงจะเป็นเรื่องยาก
สนใจใช้บริการ สามารถโทรสอบถาม
รายละเอียดผ่านศูนย์กลาง
call center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.