ร้านปะยาง.com เกี่ยวกับเรา

ร้านปะยาง.com เราให้บริการ รับ ปะยาง เปลี่ยนยางรถยนต์ 24 ชั่วโมง
เป็นบริการในรูปแบบใหม่ ไม่มีหน้าร้าน โดยเราจะให้บริการแบบถึงที่ (Delivery)
ปะยางนอกสถานที่ เปลี่ยนยางนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง
เรามีช่างอยู่ทุกพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประจำอยู่ที่ ร้านปะยาง 24 ชั่วโมง ใกล้คุณ
พร้อมให้บริการทุกวันตลอดเวลาไม่มีวันหยุด. 

ร้านปะยาง.com เราให้บริการ รับ
ปะยาง เปลี่ยนยางรถยนต์ 24 ชั่วโมง
เป็นบริการในรูปแบบใหม่ ไม่มีหน้าร้าน โดยเราจะให้บริการแบบถึงที่ (Delivery)
ปะยางนอกสถานที่
เปลี่ยนยางนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง

เรามีช่างอยู่ทุกพื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประจำอยู่ที่ ร้านปะยาง 24 ชั่วโมง
ใกล้คุณ พร้อมให้บริการทุกวัน
ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด.

ร้านปะยาง.com วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ต่อไปนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นเพราะปัจจุบัน ร้านปะยาง.com ได้พัฒนาการให้บริการ ปะยางรถยนต์
เปลี่ยนยางรถยนต์ ที่สะดวกและรวดเร็ว แบบถึงที่ (Delivery) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อ
สร้างระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ เรามีเครือข่าย ร้านปะยาง และช่างที่ให้บริการ
อยู่ใกล้คุณ 50 เขต กรุงเทพฯและปริมณฑล และกำลังจะขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับช่างที่ออกไปให้บริการนั้นจะผ่านการฝึกฝนทักษะ การแก้ปัญหาและความรู้เรื่องรถทุกคน
เพราะเราให้ความสำคัญในด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า
“ความปลอดภัย และ เวลาที่เร่งรีบของท่าน เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ”

ต่อไปนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นเพราะปัจจุบัน ร้านปะยาง.com
ได้พัฒนาการให้บริการ
ปะยางรถยนต์
เปลี่ยนยางรถยนต์
ที่สะดวกและรวดเร็ว แบบถึงที่ (Delivery)
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อ
สร้างระบบการบริหารจัดการ
อย่างเป็นมืออาชีพ
เรามีเครือข่าย ร้านปะยาง และ
ช่างที่ให้บริการ อยู่ใกล้คุณ
50 เขต กรุงเทพฯและปริมณฑล
และกำลังจะขยายพื้นที่
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับช่างที่ออกไปให้บริการนั้น
จะผ่านการฝึกฝนทักษะ การแก้ปัญหาและความรู้เรื่องรถทุกคน
เพราะเราให้ความสำคัญ
ในด้านการบริการและ
ความพึงพอใจของลูกค้า
“ความปลอดภัย และ
เวลาที่เร่งรีบของท่าน
เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ”